KÜLTÜR

Türkiye sanayisi dijital dönüşüm ve nitelikli kadrolarla güçlendirilecek

Türkiye, bilim, teknoloji ve inovasyona dayalı, rekabetçi, sürdürebilir, yerli ve milli dijital sanayi ekosistemi oluşturmak için TEKNOFEST'lerden DENEYAP atölyelerine, yazılım envanterinden dijital rozet platformuna kadar kapsamlı adımlar atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'ndan derlediği bilgiye göre, "Teknolojisiyle öncü, sanayisiyle güçlü bir Türkiye" hedefiyle çeşitli projeler uygulamaya alınacak.

Bu kapsamda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayinin teknolojik dönüşümü ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefleniyor. Uygulamaya alınacak projelerle imalat sanayisinin rekabet gücünün artırılması öngörülüyor. Plan döneminde, işletmelerde dijital dönüşüm ve farkındalığın artırılması, Ulusal Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme Modeli'nin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

TEKNOFEST atölyeleri geliyor

Planın önemli ayaklarından birini eğitim modelleri oluşturuyor.

2028'e kadar her yıl 1 TEKNOFEST yapılacak. 81 ilde TEKNOFEST atölyeleri kurulacak. Sürecin bu yıl 10 atölye kurulmasıyla başlaması ve 2028'e gelindiğinde sayının 100'e ulaştırılması planlanıyor.

Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında verilen ders sayısının bu yıl 200, gelecek yıl 250 ve 2028'de 400'ü bulması, buralarda eğitim alan öğrencilerin sayısının ise her yıl 1000 artırılarak gelecek yıl 8 bine ve 2028'de 11 bine çıkarılması hedefleniyor.

DENEYAP Türkiye Projesi ile eğitim hakkı elde eden öğrenci sayısının geçen yılki 18 bin seviyesinden bu yıl ve 2025'te 34 bine, 2028'de ise 66 bine yükseltilmesi öngörülüyor.

Söz konusu çalışmalar için 160 milyon lira bütçe ayrıldı.

Dijitalleşmede stratejik adımlar

Bilişim ve yazılım ekosistemini geliştirmek için siber dayanıklılığı artırılan işletme sayısı da çoğaltılacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla 2026'da 50, 2027'de 75 ve 2028'de 100 işletmeye ulaşılması hedefler arasında yer alıyor.

Türkiye Yazılım Envanteri oluşturularak bu yıl 20 işletmenin kaydedilmesi planlandı. Bu sayının gelecek yıl 1000'e ve 2028'de 9 bine çıkması bekleniyor.

Dijital Rozet Platformu üzerinden sertifika üreten kuruluş sayısının da bu yıl 20'yi bulması için çalışmalar yapılıyor. Bu sayede sayının gelecek yıl 40'a ve 2028'de 100'e çıkarılacağı tahmin ediliyor. Buradaki kişi sayısının ise bu yıl 400, gelecek yıl 800 ve 2028'de 2 bin olması planlanıyor.

İmalat sanayisindeki kritik işletmelerin belirlenmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülüp ihtiyaç duyulacak yeni belge türlerinin belirlenmesi ve bu sayede Türkiye'nin dijital yetkinlik envanterinin çıkarılması gibi çalışmalara 19 milyon 891 bin lira kaynak ayrıldı.

İşletmelerde dijital dönüşüm

Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde destek verilen büyük ölçekli firma sayısının her yıl 20 artırılarak, bu yıl 20 ve 2028'de 100'e çıkarılması hedeflendi. Bu desteğin verildiği KOBİ sayısının da bu yıl 250'ye ve 2028'de 1500'e yükseltilmesi öngörülüyor.

Programa başvuran imalat sanayisi işletmelerinin dijital uygunluk değerlendirmesinin yapılması, dijital dönüşüm yol haritası hazırlanması, uygun yatırım listesi oluşturulması, dijital dönüşüm kapsamında yatırım teşvik belgesi oluşturulması ve dijital olgunluk seviyesinin belirlenmesi için 4 milyon 653 bin lira ödenek kullanılacak.

Dijital dönüşüm uzmanlığı eğitimine katılan firma sayısının bu yıl 250'ye ve 2028'de 1500'e ulaştırılması planlanıyor. Ekosistemdeki dijital dönüşüm uzmanı sayısının artırılması çalışmalarına da 2 milyon 576 bin lira ayrıldı.

"Ulusal Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirmesi" yapılan büyük ölçekli işletme sayısının 2026'da 60, 2027'de 70 ve 2028'de 100 olması bekleniyor.

Bu değerlendirmesi yapılan KOBİ'lerin de 2026'da 750'ye, 2027'de 1000'e ve 2028'de 1500'e ulaştırılması amaçlanıyor.

Geliştirilecek olgunluk modelinin küresel çapta uygulanabilecek nitelikte olması ve kullanılmasının sağlanmasıyla katma değerin artırılması için 1 milyon 500 bin lira bütçe sağlanacak.

Tüm bu adımlarla Türkiye sanayisinin nitelikli kadrolarla dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi hedefleniyor.