EKONOMİ

Tüik Açıkladı

Türkiye'de tüketim amaçlı yapılan harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları aldı. Yüksek gelirliler için ulaştırma harcamaları öne çıkarken, dar gelirlilerde gıda ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarını açıkladı.

Aile bütçesinde en fazla pay yüzde 23,9 ile konut ve kiraya ayrıldı.   ikinci sırayı yüzde 21,9 ile ulaştırma, üçüncü sırayı ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.

Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı (%), 2023)

Toplam harcamalarda en düşük payı alan yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.

Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı (%), 2023)

Aylık ortalama tüketim harcaması fert başına 12 bin 521 lira olarak tahmin edildi.

Rapora göre, Düşük gelirli haneler, yüksek gelirlilere göre gıdaya iki kattan fazla harcama yaptı.

En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan aileler, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 36,6, konut ve kiraya yüzde 29,2, ulaştırmaya yüzde 8,8 ve mobilya ve ev eşyasına yüzde 5,4 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırmaya yüzde 28,3, konut ve kiraya yüzde 21, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 14,5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6,9 oranında harcadı.

Gelire göre sıralı %20'lik gruplarda tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı (%), 2023