GÜNDEM

Pısa 2022 Raporu Yayımlandı

81 ülkede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye, fen ve okuma becarisinde sınıfta kaldı. Matematikte 39, fende 34, okumada 36’ncı sırada yer buldu.. Bu oranlarla,  OECD ortalamasının altında kaldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2022 sonuçları yayımlandı.

Singapur’un her alanda birinci olduğu değerlendirmede, Türk öğrenciler matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarında OECD ortalamasının altında kaldı.

15 yaşındaki öğencilerle yapılan araştırmada Türkiye, fen bilimlerinde, değerlendirmeye katılan 81 ülke arasında 34’üncü, 37 OECD ülkesi arasında 29’uncu sırada yer aldı.

Matematik alanında 81 ülke arasında 39’uncu, OECD ülkeleri arasında 32’inci olan Türkiye, okuma becerileri alanında ise 81 ülke arasında 36’ıncı, OECD ülkeleri arasında 30. sırada bulunuyor.

Her 3 yılda bir yapılan araştırmaya göre,  Türkiye’nin sıralamaları 2018'e kıyasla yükselse de hâlâ ortalamanın altında.

Araştırma, vahim bir tabloyu da ortaya koydu...

Türkiye'de öğrencilerin yüzde 44’ü hayatlarından memnun olmadığını söyledi. 2018’de bu oran yüzde 34’tü.

Öğrencilerin yüzde 18’i okula giderken kendilerini güvende hissetmediklerini belirtti.

Öğrencilerin yüzde 13’ü sınıflarında, yüzde 20’si okulun diğer yerlerinde kendilerini güvende hissetmiyor.

Öte yandan,Türkiye’de öğrencilerin yüzde 33’ü sosyoekonomik kapsamda 2022’de PISA sınavına giren en dezavantajlı öğrenciler arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ise raporu başarı olarak yorumladı.

Bakanlık, PISA sonuçlarını, Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti notuyla paylaştı..