GÜNDEM

Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek.  

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

Amacı dışında kullandığı tespit edilen yeniden değerlendirilecek

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.