YURT HABERLERİ

Aym'den Gecekondu Kanunu'na Kısmi İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi Gecekondu Kanunu'ndaki izinsiz ve kaçak yapıların, karar alınmadan belediye ya da zabıta eliyle derhal yıkılması hükmünü iptal etti. Hüküm, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi kaçak ve izinsiz yapılarla ilgili kanunda "kısmi iptal" kararı aldı.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi baktığı bir davada Gecekondu Kanunu ile ilgili itirazda bulundu.

Kanundaki "Yeniden Gecekondu Yapılmasının Önlenmesi" başlıklı 18. madde "izinsiz yapılar hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır" hükmünü içeriyordu.

Yüksek Mahkeme, bu düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti.

AYM gerekçe olarak; kural nedeniyle izinsiz yapıyı inşa edenlere ve yapıyı kullananlara, yıkım işleminin tebliğ edilmek suretiyle bildirilemeyeceğine işaret eden gerekçede, bu işleme karşı ilgililerin dava açma hakkının korunmasını sağlayacak güvencelere
yer verilmediği kaydedildi.

Bu durumun, "yıkım kararının hukuka uygun olup olmadığının iptal davası yoluyla incelenmesine imkan sağlayan başvuru yolunu işlevsiz hale getirdiği" vurgulandı.

Bu kuralın, Anayasa'nın 35. maddesinde güvenceye alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak, Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkına ayrılık oluştuğu tespiti yapıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.