Avrupa İstatistik Ofisi, Türkiye'nin Çalışma Yaşamını Değerlendirdi

Avrupa İstatistik Ofisi, Türkiye'nin Çalışma Yaşamını Değerlendirdi

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye'de Avrupa Birliği'ne göre haftada 10 saat daha fazla çalışılıyor. Ortalama aylık ücretler ise AB ülkeleri ortalamasının 3’te 1’i düzeyinde seyrediyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı 11'inci Kalkınma Planı için oluşturulan İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda ,Türkiye ve Avrupa Birliği arasında çalışma saatleri ile ortalama ücretler değerlendirildi.

Avrupa Birliği ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 37.2 saat iken Türkiye’de 47.2 saate ulaşıyor; yani 10 saat daha fazla...

Türkiye’de çalışma süresinin uzunluğunun, istihdamdaki kişilerin iş ile yaşam dengesinin bozulmasına ve yeni istihdam yaratılamamasına neden olUYOR. sanayi sektöründe ücret gelirleri artıyor ancak hizmetler sektöründeki çalışanların gelirlerine
yansımıyor.

Türkiye’de ortalama ücret düzeyi AB ülkelerine göre çok düşük. 2014 yılı rakamlarına göre, Türkiye’de ortalama ücret düzeyi aylık 752 Avro iken 28 AB üyesinde ortalama ücretin 2 bin 278 Avro olduğu açıklandı.

Türklerin ücretleri Avrupalıların 3’te 1’i düzeyinde seyrediyor.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, işsizlerin yaklaşık yüzde 12’si yararlanabiliyor. Türkiye, OECD üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında ağır şartlara sahip..

2009’dan sonra kaydedilen ekonomik büyüme yeterince istihdam yaratmıyor.

Türkiye işgücü piyasasının önemli sorunlarından biri de kayıt dışı istihdam. her üç kişiden biri kayıt dışı çalışıyor. 10 ve daha az çalışanı bulunan işyerlerinde çalışanların yüzde 55,7’si kayıt dışı.. bu oran 50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde yüzde

2,63...

Diğer Haberler
Bu haber için henüz yorum yapılmamış, İlk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum Yaz