Meb’den Yönetmelik Değişikliği

Meb’den Yönetmelik Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliği yaptı. ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanunun ardından ilgili yönetmelik yeniden düzenlendi. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise TENEFFÜS en az 10 dakika olacak....

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazetede yayımlandı....

Okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunluluğu kaldırıldı.

Günde 50'şer dakikalık, aralıksız 6 etkinlik saati ile eğitim tam gün yapılacak. Bu süre; oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da kapsayacak....

Teneffüs süreleri de uzatıldı. ilk ve ortaokulda 10 dakikadan 15’e çıkarıldı.

İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika teneffüs olacak....

Okula başlama yaşı da düzenlemede. 69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek.

Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu....

Yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybetmemesi için iki hafta kısaltıldı.

Yaz tatilinden alınan iki hafta her dönem için birer haftalık ara tatil olacak.... yönetici ve öğretmenler kendi okullarında mesleki çalışmalarını yürütecek.

Öğretmenlerin nöbet görevlerine de açıklık getirildi.

Normal eğitim yapılan okullarda, nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenecek.

Engelli öğretmenlere ve bakmakla yükümlü olduğu birey bulunanlar isterlerse nöbetten muaf olacak.

Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri halinde nöbet görevi verilmeyecek....

Yeni mevzuatta öğrencilerin kınama yaptırımını gerektiren davranışları düzenleyen hükümlerine, "Sosyal medyada izinsiz yayın yapana kınama" maddesi de eklendi.

Okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi gibi modeller geliştirildi.

Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında destek eğitim odası açılacak.


Diğer Haberler
Bu haber için henüz yorum yapılmamış, İlk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum Yaz