TBMM iç tüzük değişiklik teklifi

TBMM iç tüzük değişiklik teklifi

Meclis İç Tüzük değişiklik teklifi, siyasi partilerin mutabakatıyla Genel Kurul'da kabul edildi. İç Tüzük, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirildi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın sunduğu İç Tüzük değişiklik teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.

Komisyon görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları doğrultusunda değişikliğe gidilen teklif, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin mutabakatıyla değişti.

Teklife göre Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst kademe yöneticileri komisyon toplantılarına katılabilecek ancak oy kullanamayacak, değişiklik önergesi veremeyecek.

Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilecek. Parlamenter sistemde görev yapmış başbakanlar ve bakanlar hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapacak. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar katılabilecek, görüş bildirebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar veya zorunlu durumlarda bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticileri, olağanüstü hal durumlarında Meclis Başkanının daveti üzerine bilgilendirme yapmak üzere Genel Kurul oturumlarına katılabilecek.

Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği daire başkanı ya da üye, gerektiğinde Meclis'te açıklama yapabilecek.

Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabulü, Meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkün olacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, savaş ve mücbir sebeplerle Meclis'in toplanamaması hali hariç olmak üzere 3 ay içinde Meclis'te öncelikle görüşülecek ve karara bağlanacak. Üç ay içinde görüşülüp karara bağlanamayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

Yeni sisteme uyum kapsamında İçtüzüğün çeşitli maddelerinde geçen "kanun tasarısı", "hükümet", "bakanlar kurulu" gibi ibareler, İçtüzük madde metinlerinden çıkarıldı.
İlgili yerlere "cumhurbaşkanı yardımcısı", "bakan", "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" gibi ibareler eklendi.

Diğer Haberler
Bu haber için henüz yorum yapılmamış, İlk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum Yaz