GÜNDEM

Dışişleri Vakfı Kuruluyor

Muhalefetin "paralel bir yapı, ve örtülü ödenek" niteliğinde olabileceğini söylediği Dışişleri Teşkilatını güçlendirme vakfı kurulmasına ilişkin yasa teklifi dün Meclis genel Kurulu'nda kabul edildi.  Vakfın harcamaları üzerinde Meclis ve Sayıştay denetiminin olmamasının "Paralel bir dışişleri Bakanlığı" kurulduğu ididasını gündeme getirmişti. Yasayla Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurulacak vakıfla eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak. Ayrıca emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda dün "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı"nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre; vakıfla eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı sağlanacak. Emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılacak. Vakfın merkezi Ankara'da olacak.

Kanuna göre vakıf, Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp
kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek.

Bakanlığa ait taşınmazların bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilecek. Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.

Muhalefet partileri  kanunla paralel bir dışişleri Bakanlığı kurulduğunu iddia etmişlerdi.  Vakfın harcamaları üzerinde Meclis ve Sayıştay denetiminin olmaması muhalefetin itirazlarına neden olmuştu.

Muhalefet partileri teklifin komisyondaki görüşmelerinde de serh metinleri ortaya koymuş, ancak komisyon görüşmelerinde bu itirazlar gündeme alınmamıştı.

Cumhuriyet Halk partisi,  kanunla asıl amacın DışiŞleri Bakanlığını parti teşkilatı haline getirmek olduğunu öne sürmüştü.